Karta wędkarska

Aby łowić ryby w Polsce konieczna jest karta wędkarska. Dokument ten wydawany jest dożywotnio, osobom w wieku od 14 lat wzwyż. Osoby młodsze mogą łowić ryby bez karty wędkarskiej ale tylko pod opieką osoby uprawnionej.

Dokument ten wydawany jest przez Starostwo Powiatowe właściwe dla miejsca zamieszkania. Aby go otrzymać należy zdać egzamin ze znajomości przepisów dotyczących wędkowania.

Prawo do egzaminowania ma Polski Związek Wędkarski, największa organizacja zrzeszająca miłośników tego hobby.

Po zdanym egzaminie kartę odbiera się w wydziale ochrony środowiska właściwego starostwa powiatowego.

Egzamin przeprowadzany jest ze znajomości przepisów dot. połowu i ochrony ryb.
Aby uzyskaś więcej informacji nt. egzaminu jak i samego procesu starania się o karte wędkarską prosimy o kontakt mailowy.

Skład komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na wędkarza

Przewodniczący Komisji: Władysław Trzebunia

Członkowie Komisji: Kazimierz Korzeniowski, Jan Zubek.

Kontakt: tel 602 371 767, 726 222 666, e-mail: zarzad@pzwzakopane.org

 

Comments are closed.